SERRADURES

La serradura és un producte ecològic provinent del procés de transformació de la fusta. Té un gran poder d’absorció d’humitat i calorífic, les quals coses li confereixen molt diversos usos com la fabricació de briquetes destinades a l’alimentació d’estufes i de pèl·lets destinats a l’alimentació de calderes de biomassa. També s’utilitza en jardineria per a fer Bokashi o com a cobertura per al sòl.

Característiques tècniques:
Grau d’humitat aproximat 15%
Serradures procedents de fusta pura 100%.
Directe de serradora.
Comanda mínima: 10 tones (càrregues completes).
Especial per a grans consumidors.
Subministrament continu en tenir sempre estoc en les nostres instal·lacions.