ADOBS ORGÀNICS

ADOBS ORGÀNICS I ÒRGANO-MINERALS.
José Fusté S.A. és una empresa constituïda l’any 1.979 dedicada a la fabricació d’adobs orgànics.

ADOBS ORGÀNICS BIOLÒGICS D’ALT CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA I HUMUS.
Elaborats biològicament amb residus vegetals, mitjançant diversos processos de fermentació, naturals i controlats.

  • Regula les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl.
  • Té una gran capacitat de retenció d’humitat, compensant així períodes de sequera.
  • Dona cos a les terres lleugeres i estova les fortes.
  • Afavoreix la vida, el desenvolupament i l’activitat dels microorganismes, com a via d’assimilació dels nutrients minerals.
  • És biològic. Conté gran quantitat de bacteris, azotobacteriàcies, actinomycets i fongs.
  • Gran activitat d’enzims cel·lulolítics.
  • Fertilitza el sòl amb la seva aportació d’Humus.

FUMUS LÍQUID, ADOBS ÒRGANO-MINERAL NK LÍQUID.

Un rigorós filtrat i un control informàtic de qualitat, incorporats al procés de fabricació, permeten obtenir un producte net i soluble a l’aigua. Pensat per a aplicar-ho per via radicular o foliar, incorporant-ho mitjançant qualsevol modalitat de reg.

  • Facilita el bon funcionament i el manteniment de les instal·lacions de reg.
  • La distribució a través de l’aigua de reg permet un repartiment uniforme i aconsegueix un ràpid efecte sobre la plantes.

ADOBS GRANULATS ÒRGANO-MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT.

A diferència dels adobs compostos minerals, els adobs BOY contenen un alt percentatge de matèria orgànica, que contribueix a la conservació en el sòl de l’humus i a l’aliment dels bacteris necessaris per a la plantació, en el seu cicle de desenvolupament. Amb això s’evita el continu i gradual esgotament de la terra en matèria orgànica, humus i bacteris.

Conserva les qualitats del sòl, deixant-lo en òptimes condicions per a un nou cultiu.

© Copyright 2021 – Joan Olivé, S.L.